หลวงพ่อเงิน ปี 15 เนื้ออัลปาก้า จำหน่ายเองที่วัดสมัยนั้น